Киевская Армянская Община 2009-2012

ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ВІРМЕНСЬКІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ (з 1991 р.)

ԿԻԵՎՈՒՄ ՊԱՇՏՈՆԱՊԵՍ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Міжнародні громадські організації — МГО

Միջազգային հասարակական կազմակերպություններ

2010

Всеукраїнські громадські організації — ВГО

Համաուկրաինական հասարակական կազմակերպություններ

1994

2001-2011

2011

Громадські організації — ГО (місцеві)

Հասարակական կազմակերպություններ (տեղական)

1993-2014

1998

2004

2009

Новозареєстровані громадські організації.

Նոր գրանցված հասարակական կազմակերպություններ:
2012

2014-2017

Регіональні великі вірменські громадські організації.

Տարածաշրջանային խոշոր հայկական հասարակական կազմակերպություններ:

2008

ДІЮЧІ ВІРМЕНСЬКІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Գործող հայկական հասարակական կազմակերպությունները առանց իրավաբանական անձի

2009

Клуб Армянских Предпринимателей  Հայ Գործարարների Ակումբ

ВІРМЕНСЬКІ ТВОРЧІ КОЛЕКТИВИ Հայկական ստեղծագործական խմբեր:

2005

Народний ансамбль України "Айренік". «Հայրենիք» Ուկրաինայի Ժողովրդական անսամբլ

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ПРОЕКТИ  Մշակութային և կրթական ծրագրեր
2009

2012

2012

2012

Вірменські ЗМІ Києва Հայկական ԶԼՄ-ները Կիևում
1990

1994

2006
2008

2009

Релігійні організації  Կռոնական կազմակերպություններ

Вірменська апостольська церква. Հայ առաքելական եկեղեցի:

1991
1993

Вірменська католицька церква. Հայ կաթողիկե եկեղեցի:

1991

Євангельські церкви. Ավետարանական եկեղեցիները:

2007


Релігійні угрупування, секти. Աղանդավորներ, հավատացյալների խմբեր:

 
Ближайшие мероприятия общины: