Киевская Армянская Община 2009-2012

Կիևի հայկական կազմակերպություններ և ներկայացուցչություներ (1900-1991)

Вірменські організації та представництва в Києві за 1900-1991 роки


1900-1917

1900-1927

1914-1943

1917-1943

1917-1928

1921-1925

1925-1936

1945-1985

діюча не перереєстрована організація գործող կազմակերպություն (չի լուծարվել

1989 - дотепер


ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ВІРМЕНСЬКІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ (з 1991 р.)

ԿԻԵՎՈՒՄ ՊԱՇՏՈՆԱՊԵՍ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Міжнародні громадські організації — МГО

Միջազգային հասարակական կազմակերպություններ

2010

Всеукраїнські громадські організації — ВГО

Համաուկրաինական հասարակական կազմակերպություններ

1994

2001-2011

2011

Громадські організації — ГО (місцеві)

Հասարակական կազմակերպություններ (տեղական)

1993-2014

1998

2004

2009

ВІРМЕНСЬКІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Հայկական հասարակական կազմակերպությունները առանց իրավաբանական անձի

2009

Клуб Армянских Предпринимателей  Հայ Գործարարների Ակումբ

ВІРМЕНСЬКІ ТВОРЧІ КОЛЕКТИВИ Հայկական ստեղծագործական խմբեր:

2005

Народний ансамбль України "Айренік". «Հայրենիք» Ուկրաինայի Ժողովրդական անսամբլ

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ПРОЕКТИ  Մշակութային և կրթական ծրագրեր
2009

2012

2012

2012

Вірменські ЗМІ Києва Հայկական ԶԼՄ-ները Կիեւում
1994

2006

2009

Релігійні організації  Կռոնական կազմակերպություններ

1991

1992

1993

2007

 

 

 
Ближайшие мероприятия общины: