Киевская Армянская Община 2009-2012

Іринa Гаюк: Ілюстрована енциклопедія вірменської культури в Україні.

Іринa Гаюк «Ілюстрована енциклопедія вірменської культури в Україні. З каталогізованим переліком пам’яток вірменської культури в музеях та заповідниках».

Вірмени, які століттями жили на українських землях, відігравали помітну роль у всіх сферах життя українського суспільства. Поява цієї «Енциклопедії…» стане імпульсом для поглибленого вивчення такого важливого і для Вірменії, і для України феномена, яким є існування чисельних вірменських колоній в Україні з найдавніших часів і до сьогодні.

На думку відомих вчених, це унікальна наукова праця, яка не має аналогів не лише у вітчизняній, але й в зарубіжній практиці. Енциклопедія написана на матеріалі фондів 44 державних музеїв та заповідників міст України, де існували розвинуті або історично вагомі вірменські громади. Текст супроводжують понад 500 ілюстрацій – фотографії експонатів, які репрезентують вірменську культуру, з музеїв Києва, Каменець-Подільского, Львова, Симферополя, Феодосії та інших міст. В першій частині книги автор показала життя вірмен різних регіонів України, окреслила загальний розвиток вірменської культури та головні сфери діяльності вірмен на теренах України –дипломатію, торгівлю, зброярство, шовкоткацтво, килимарство та гаптування, ювелірну справу, образотворче мистецтво та символіку, вірмено-українські театральні та літературні зв’язки. Читач побачить прекрасні взірці вірменського мистецтва, які зберігаються в українських музеях – срібні хрести, щкатулки, релікварії та чаші, чудові килими, злато- й срібноткані шовкові пояси, портрети відомих та невідомих вірменських діячів і роботи відомих вірменських художників.

У видавничій рецензії на «Енциклопедію…» видатний український вчений, вірменолог проф. Я.Р. Дашкевич написав: «Потреба такої аналітико-синтетичної праці виникла вже давно, принаймні одне століття тому, коли чимраз інтенсивніше розвивалося дослідження багатовікової вірменської діаспори в Україні. Ірина Гаюк – досвідчений дослідник цієї теми, згадати б хоч її праці з історії вірменської церкви. Енциклопедія – результат багаторічних досліджень. Вона побудована на використанні багатої літератури. Це дало можливість авторові дійти до обґрунтованих узагальнень, які перетворюють енциклопедію у важливу підручну книгу.

На основну увагу заслуговує проведене Іриною Гаюк обстеження розкиданих по музеях багатьох міст України експонатів, пов’язаних з вірменською культурою, їх докладний опис, фотографічна фіксація тощо. Треба підкреслити, що проведена Іриною Гаюк скрупульозна каталогізаційна праця має мало аналогів у практиці українського музейництва. Каталог пам’яток – це суттєва частина «Ілюстрованої енциклопедії вірменської культури в Україні», який підносить працю на високий науковий рівень, свідчить про ерудицію автора, яка, очевидно, й далі працюватиме в обраному напрямку» - зазначив проф. Я.Дашкевич.

 

 
Ближайшие мероприятия общины: