Киевская Армянская Община 2009-2012

Наукова робота присвячена антропонімії польських вірмен.

 

Наукова робота присвячена антропонімії польських вірмен.
Цього року в журналі "Roczniki Humanistyczne" №6 опубліковано наукову статтю (польською мовою) "Współczesne polskie nazwiska patronimiczne (z sufiksami -icz, -owicz/-ewicz) pochodzenia ormiańskiego". «Сучасні польські патронімічні прізвища (з суфіксами -іч, -ович/-евіч) вірменського походження»)

Roczniki humanistyczne zestaw 15 zeszytów: -

Цього року в журналі "Roczniki Humanistyczne" №6 опубліковано наукову статтю Лукаша Тржецяка «Сучасні польські патронімічні прізвища (з суфіксами -іч, -ович/-евіч) вірменського походження». Наступного року будуть опубліковані тексти доповідей XXII Міжнародної та всепільської ономастичної конференції; серед них наукова стаття Лукаша Тржецяка «Слов'янські антропоніми львівських вірмен XVI–XVII ст.». Джерелом для антропонімічних досліджень є ясахи (списки грошових зборів; рахунки) місцевої вірменської громади 1598-1638 років - «Ясахи громады львівських вірмен 1598-1638 років вірмено-кипчацькою мовою» проф. Кшиштофа Стопки).

Посилання: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/10344/15540


Այս տարի Roczniki Humanistyczne №6 Լեհական ամսագրում տպագրվել է Լուկաշ Տրզեցյակի «Լեհական ժամանակակից
հայկական ծագում ունեցող հայրանունները (-իչ, -ովիչ / -եվիչ)» գիտական ​​հոդվածը: XXII միջազգային և համալեհական օնոմաստիկ կոնֆերանսի զեկույցների տեքստերը կհրապարակվեն հաջորդ տարի. դրանցից է Լուկաշ Տրժեցյակի «16-17-րդ դարերի Լվովի հայերի սլավոնական մարդաբանությունները» գիտական ​​հոդվածը։ Անթրոպոնիմական հետազոտությունների աղբյուրը Լվովի հայ համայնքի  1598-1638 թվականների տեղի հայ համայնքի Յասախներ» Քշիշտոֆ Ստոպկայի գիտական ​​հոդվածը:

 

 
Ближайшие мероприятия общины: