Киевская Армянская Община 2009-2012

Вийшла збірка наукових матеріалів «100-річчя державного органу з питань етнополітики в незалежній Україні як історія захисту національних меншин: державні інституції та міжнаціональні відносини — досвід, виклики, завдання».
05.01.2020 15:09


Збірник видано за результатами проведеної у листопаді 2018 року Департаментом у справах релігій та національностей Міністерства культури України конференції «Щодо обговорення законодавчих ініціатив з питань захисту національних меншин з представниками громадських організацій». Науковий редактор: Андрій Юраш, кандидат політичних наук. Збірник складається з чотирьох частин. Перша частина містить статті науковців з питань розробки державної етнонаціональної політики України, створення та трансформації державного органу в сфері міжнаціональних відносин у незалежній Україні 1917-2017 рр. У другій зібрано як базові нормативно-правові акти у сфері державно-міжнаціональних відносин, так і нормативно-правові акти, які було прийнято, або над якими ведеться законотворча робота в Україні в період 2015-2018 рр. Третя містить довідкову інформацію щодо структури і контактів відповідних підрозділів центрального і місцевих органів виконавчої влади, на які покладено функцію формування державної етнополітики, а також адреси і контакти центрів національних культур та громадських об'єднань національних меншин в Україні. У четвертій надано архівні Історичні матеріали щодо напрацювань у сфері становлення державної політики з питань захисту національних меншин у період незалежності України.

У широкому розумінні — збірка наукових матеріалів і довідок, призначена для фахівців та широкого кола читачів, які цікавляться етнополітикою.

УДК 323.15:[340.1+94](477) С81 «100-річчя державного органу з питань етнополітики в незалежній Україні як історія захисту національних меншин: державні інституції та міжнаціональні відносини - досвід, виклики» завдання / Збірник наукових матеріалів. - К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2019. - 600 с, з іл. ІSВN 978-966-378-721-3

джерело: www.kievao.com.ua

 

 
Ближайшие мероприятия общины: