Киевская Армянская Община 2009-2012

Давит Сасунці: Вірменський народний епос.

Подробнее...
 
Наукова робота присвячена антропонімії польських вірмен.

 

Наукова робота присвячена антропонімії польських вірмен.
Цього року в журналі "Roczniki Humanistyczne" №6 опубліковано наукову статтю (польською мовою) "Współczesne polskie nazwiska patronimiczne (z sufiksami -icz, -owicz/-ewicz) pochodzenia ormiańskiego". «Сучасні польські патронімічні прізвища (з суфіксами -іч, -ович/-евіч) вірменського походження»)

Roczniki humanistyczne zestaw 15 zeszytów: -

Подробнее...
 
Армянский храм в Могилев-Подольске. Редкие фотографии.

Հայկական տաճարը Մոգիլյով-Պոդոլսկում:  Вірменський храм у Могилові-Подільському.

Świątynia ormiańska w Mohylów Podolsku. Temple arménien de Mohyliv-Podilskyi.

Подробнее...
 
Презентація українського перекладу вірменської книжки.

Изображение

Подробнее...
 


Страница 2 из 185
Ближайшие мероприятия общины: